TOP pályázatok TOP-PLUSZ pályázatok

Újabb rudabányai tárgyú kiadvány a magyar elektronikus könyvtárban

Június 17-én felkerült az Országos Széchenyi Könyvtár által működtetett Magyar Elektronikus Könyvtár állományába Rugonfalvi Kiss István "A rudóbányai ev. ref. templom czímeres emlékei" című tanulmánya, amely 1905-ben jelent meg. Az írás a templom műtárgyai közül a 14. századi vasajtóval és a két síremlékkel (Perényi Istváné 1437-ben, Saurer Erhardé 1567-ben készült) foglalkozik részletesen, ugyanis ezeken találhatók címerábrázolások. Helyreigazítja a korábbi kutatók téves megállapításait, és egy-két kivételtől eltekintve máig helytálló értékelést ad a vizsgált emlékekről; képeket is közöl róluk. A szerző utolsó mondata így szól: "Ismertetésem nem fejezhetem be a nélkül, hogy hálás köszönetemet ne nyilvánítsam dr. Fábry Árpád orvos úrnak, a kinek a fényképfelvételemet köszönhetem, és az ev. ref. egyház lelkészének, a ki kétszer is megengedte a templom és műemlékei megvizsgálását". Rugonfalvi Kiss Istvánnak tehát helyi segítői is voltak, s különösen érdekes az az infromáció, hogy dr. Fábry Árpád orvosi hivatása mellett az akkoriban még nehézkes fotózással is foglalkozott. Az említett lelkész minden bizonnyal Csíky József volt.

 

Rudabánya

város honlapja Elérhetőségeink

 
Hirdetések:
Magyarország.hu - Ügyfélkapu
Magyar Falu program
Geocaching.hu
Általános Iskola Rudabánya
B.-A.-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Alsótelekes Község Önkormányzata
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Pályázat
Aszakkör