TOP pályázatok TOP-PLUSZ pályázatok

Villamosenergia és vízellátás

Fenntartható turizmusfejlesztések Rudabányán és a Rudapithecus Látványtárban

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyában, Kazincbarcika Város Önkormányzata és konzorciumi partnereként Rudabánya Város Önkormányzata, TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00002 azonosító számon beadott pályázatát a Támogató 2017.05.16. napon kelt támogatási döntése értelmében támogatásban részesítette.

A projekt össz. támogatásából bruttó 139.427.066. Ft. áll Rudabánya Város Önkormányzata rendelkezésére. A megvalósítandó projektcélok Rudabányán 3 helyszínre korlátozódnak.

  1. Az őslénytannal kapcsolatos kiállítás bővítése és korszerűsítése.
  2. A Földvári Aladár Ásványmúzeum fejlesztése.
  3. A Rudapithecus látványtár fenntartató működtetése érdekében a létesítmény villamos energia betáplálása és ivóvíz ellátásának biztosítása szerepel.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016. év 08. hó 01. napja, fizikai befejezésének tervezett napja pedig: 2019. év 07. hó 31.

A támogatási szerződést mindkét önkormányzat 2017. június 13-án aláírta. Ezt követően a rudabányaiprojektcél megvalósítás érdekében a teljes összeg átutalásra került önkormányzatunk Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített számlájára.

A rudabányai fejlesztések első szakaszában megvalósulásra került a Rudapithecus Látványtár villamos energia ellátásának kiépítése.

A Villamosenergia betáplálása a tervek és építési engedély alapján a “Kazincbarcika - Felsőnyárád” jelű 20 kV-os hálózat 5834.számú oszlopa mellett kialakított középfeszültségű kapcsolóállomásáról kiindulva, - földkábelen keresztül került bevezetésre a Látványtárnak helyet adó, Felsőtelekes 02/2 hrsz. alatti ingatlanra. Az ingatlanon megépítésre került egy oszloptranszformátor, ami a 20.000 V feszültséget letranszformálja és végponti felhasználáshoz 420 V -os feszültséget biztosít.

A terveket Macsuga Zoltán vill. tervező (Kazincbarcika) készítette.

A generálkivitelezést több beadott pályázatból, mint a legkisebb vállalkozási árat adó

KOCSISGÉP Kft. székhely:1171 Budapest, Rákoskert sugárút 120. nyerte el. Alvállalkozója a PLV-Sajó Kft. volt.

A vállalkozó részére 2018. július 16.-án került átadásra a munkaterület, munkavégzés céljából.

A kivitelezés 2018. november 09.-re készült el, amit egy többfázisból álló bekapcsolási eljárás követett, amely végeredményeként 2019 február 11-én kaptunk hivatalosan üzemeltetési engedélyt a hatóságoktól.

Fotók a villamos hálózat kiépítéséről

Árokásás folyamata

Árokásás földkábel fektetés előtt

20 kV-os KÖF állomás

Oszloptranszformátor a Látványtár fogadóépületénél

A fejlesztés második szakaszában kiépítésre került a Látványtár egyik fő produkciójaként, - a vetítéstechnika kialakítása és teljeskörű megvalósítása.

Egyszerűsített beszerzési eljárás keretén belül, egy sikertelen próbálkozás után második körben megtörtént a “vetítéstechnika” kivitelezőjének kiválasztása.

Az eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a Kiizzok Bt. (Székhely: 1024 Bp. Keleti K. u 26.) adta, 11.555.020 Ft. + 27% ÁFA árajánlattal. Rudabánya Város Önkormányzatának képviselő testülete 2019 junius 14-i ülésén úgy döntött, hogy teljeskörű kivitelezés tekintetében velük köti meg a vállalkozási szerződést.

2019. július 15-én aláírásra került a vállalkozási szerződés és megkezdődhetett a kivitelezés.

2019 október 17.napján a vállalkozó a teljesítést készre jelentette és megtörtént a rendszer,- átadás átvételi eljárása.

Fotók a megvalósításról

A vetítés helyszíne

A vetítés helyszíne

Vetítés

Kezelő konzol

A fejlesztések harmadik szakaszában megvalósulhatott a Látványtár ivóvízellátásának biztosítása.

Mivel a látványtár Felsőtelekes község külterületén található mindkét településtől nagy távolságban, ezért óriási fejtörést okozott annak megvalósíthatósága. Először próbálkoztunk a vezetékes ivóvízrendszer kiépítésében, amelyre a legközelebbi rácsatlakozási pontként az ivóvízvezetékrendszer szolgáltatójaként eljáró ÉRV Zrt. Alsótelekes belterületi határát jelölte ki. Hamar el kellett vetni ezt a megoldást mivel a hosszú vízvezeték tekintetében “pangóvíz” alakulhatott volna ki. Nagyobb víztömeg lett volna a hosszú csővezetékben, mint a végponti fogyasztás. Második lehetőségként merült fel a bányató vizének felhasználása, - egy közbeiktatott víztisztítóművel, de a megvalósításának költségei messze túlhaladták az erre a célra rendelkezésre álló forrásösszegeket. Harmadik verzióként vizsgáltuk a kútfúrás lehetőségét, de a Miskolci Egyetem Hidrogeológiai tanszéke kiábrándított bennünket, hogy a “feltérképezett víznyerőbázis” óriási mélységben található. Végső megoldásként azt választottuk, hogy az üzemeltetéshez szükséges vízet, (büfé üzemeltetéséhez és a szociális helyiségek működtetéséhez) - a fogadóépület mellett földbe süllyeztett tartályokból fogjuk biztosítani a szükséges vízmennyiség helyszínre szállításával és egy egyszerű biztonsági megszűrésével illetve vízkezelésével együtt. Mivel az előzőekben leírt célok vízellátásának minőségét a hatóságok csak és kizárólag, ivóvíz minőségben fogadták el. A látogatók részére pedig tényleges vízfogyasztásra, ivóvízként - vízadagoló készülékekkel 19 literes ballonokból fogjuk biztosítani a szükséges ivóvízmennyiséget. A tervezés és a technológia meghatározását a SzkamAndrosz Kft.(Miskolc, Pillangó utca 17.) készítette.

A kivitelező kiválasztásának eljárásában, legkedvezőbb árajánlatott a B-Max Gáz Bt (3780 Edelény, Kossuth út 74.) adta. A képviselő testület döntése alapján így velük lett megkötve a kivitelezési szerződés. 2019. július 4-én. A vállalkozó a kivitelezési munkákat 2020.január 28.-án befejezte és átadta a megrendelő részére. 2020 januárjában megszereztük az ÁNTSZ szakhatósági hozzájárulását is a működéshez.

Fotók a kivitelezésről

kép

kép

kép

kép

kép

kép

kép

A fejlesztések negyedik szakaszában megvalósításra került a látványtár kamera és riasztórendszerének kiépítése.

A megvalósításához szükséges források a pályázati elemek racionális átcsoportosításával történhetett meg. A kivitelezére meghívott vállalkozások közül a legelőnyösebb ajánlatot - vagyis a nyertes pályázatot, Molnár József egyéni vállalkozó, 3780 Edelény, Deák Ferenc út 2 adta.

A nyertes pályázatban beadott árajánlat összege:1.600.000.Ft. + ÁFA

A kivitelezés során megtörtént a látványtár mindkét épületében a video- és riasztórendszer kiépítése, valamint a rendszer távfelügyeletre való kapcsolatának biztosítása. A rendszer kiépítés során 14 db kamera került elhelyezésre.

A video és riszatórendszer alkalmas lett (illetéktelen helyszíni behatolás esetén) a riasztás kiadására, illetve egy távközpontba jelzés küldésére, amely hatására X percen belül a helyszínre érkezhetnek az illetékesek.

 

Rudabánya

város honlapja Elérhetőségeink

 
Hirdetések:
Magyarország.hu - Ügyfélkapu
Magyar Falu program
Geocaching.hu
Általános Iskola Rudabánya
B.-A.-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Alsótelekes Község Önkormányzata
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Pályázat
Aszakkör