TOP pályázatok TOP-PLUSZ pályázatok

Arany János utcai kegyeleti hely

kép

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatáselszámolási és Monitoring Igazgatósága, - 2020 február 5 -napján tájékoztatta Rudabánya Város Önkormányzatát, hogy benyújtott pályázata pozitív elbírálásban részesült.

A tájékoztatás alapján Önkormányzatunk támogatást nyert - a NEMZ-N-19-0137 azonosítószámú, „A helyi nemzetiségi hitéletben fontos szerepet betöltő, természetben, 3733 Rudabánya, Arany János utca. hrsz.: 777 alatt található kegyhely felújítási munkálatainak elvégzésére".

A támogató szervezet 2019.szeptember 7. napjával keltezett és önkormányzatunk részére megküldött támogatási okiratában értesített bennünket, hogy a pályázati cél megvalósítását, 1.200.000. Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint összegű visszanem térítendő támogatásba részesítette.

A munkák elvégzésére Önkormányzatunk a Balis-Fém-Tech Kft-vel kötötte meg a vállalkozási szerződést.

A kegyeleti hely felújítása 2019.december 18-án fejeződött be.

Támogatási okirat .pdf
Szakmai beszámoló .pdf

kép

 

Rudabánya

város honlapja Elérhetőségeink

 
Hirdetések:
Magyarország.hu - Ügyfélkapu
Magyar Falu program
Geocaching.hu
Általános Iskola Rudabánya
B.-A.-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Alsótelekes Község Önkormányzata
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Pályázat
Aszakkör