TOP pályázatok TOP-PLUSZ pályázatok

Iskolafejlesztés

2010. január 30.

logo1\_470
 

 
 
2010. január 28-án aláírták a Támogatási Szerződést a rudabányai és a felsőtelekesi iskola-épületek és óvodák felújításáról. A projekt tervezése és a pályázat készítése 2007 novemberében kezdődött, a döntésig és a szerződés megkötéséig két fordulós kiválasztási eljárás keretében jutottunk el.

A szerződést a pályázó szervezet részéről Szobota Lajos polgármester és dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző látta el kézjegyével. Az aláírási aktuson részt vett a pályázat  készítője, a projekt menedzsere, Szvoboda László, az Ela-Cons Kft. ügyvezetője is.

A projekt címe

„A Rudabánya Nagyközség Önkormányzata által képviselt közoktatási intézményfenntartó társulás intézményi infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése a helyi oktatás színvonalának emelése, a térségi különbségek csökkentése érdekében."

A fejlesztés lényege: a projekt a Rudabánya Város Önkormányzata által képviselt közoktatási intézményi társulás óvodai-iskolai helyszíneinek összevonásával célszerűsíti, az ingatlanok infrastruktúrájának fejlesztésével korszerűsíti, hatékonyabbá teszi az intézményi működést. A 6 ellátási helyből 3 marad, épül 4 új tanterem.

Az épületek teljeskörű akadálymentesítése, hőszigetelése, gépészeti felújítása valósul meg, összesen 4221 nm-en, ebből új,bővítés 469 nm.  A fejlesztés 4 település 134 óvodásának, 372 iskolásnak érdekében történik.

A fejlesztés három ingatlant érint:
I. helyszín: Rudabánya, Petőfi Sándor utca 22. II. helyszín: Rudabánya, Petőfi Sándor utca 15.. III. helyszín: Felsőtelekes, Telekes Béla u. 1.

A beruházás összköltsége: 454.277.360 Ft.
Az elnyert támogatás összege: 408.849.624 Ft.
Rudabánya Város pénzbeli hozzájárulása, önrésze: 28.165.196 Ft.
Felsőtelekes Község pénzbeli hozzájárulása, önrésze: 17.262.540 Ft.
A program szerződés szerinti befejezése 2011. december 15-re várható.


2010. június 18.

img\_1084\_470  

2010. június 18-án került sor a
„A Rudabánya Nagyközség Önkormányzata által képviselt közoktatási intézményfenntartó társulás intézményi infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése a helyi oktatás színvonalának emelése, a térségi különbségek csökkentése érdekében"

című projekt kivitelezési szerződésének aláírására Rudabánya Város Önkormányzata és a közbeszerzési eljárás során nyertes Diamit Zrt. között. Az első munkaterület (Rudabánya, Petőfi u. 22.) átadásáa 2010. június 28-án történt meg. Ettől az időponttól 144 nap áll a kivitelező rendelkezésére a felújítási munkálatok elvégzésére.


2010. július 7.

Sajtótájékoztató, 2010.j úlius 7.

A támogatási szerződés aláírása óta a kivitelező kiválasztása megtörtént, a kétfordulós közbeszerzési eljárás végén, május 19-én eldőlt, hogy mind a három helyszínen a DIAMIT Zrt. végzi az építési munkákat. A szerződés szerinti vállalkozói díj: 412,500.000. Forint, melyet a munka teljesülése során, hat különböző részletben fizet ki az önkormányzat.

A kivitelezővel a vállalkozási szerződést június 18-án írtuk alá, ezt követően az első építési területet, a rudabányai iskola épületét, az önkormányzat át is adta, hogy a munkák mielőbb megkezdődhessenek.

A vállalásunk részeként július 7-én tartottuk meg a projekt hivatalos megnyitóját, ahová meghívtuk a sajtó képviselőit is.

Meghívó a sajtótájékoztatóra


1. megvalósulási helyszín:

Építés helye: Rudabánya, Petőfi S u. 22. szám 942 hrsz
A telek mérete 2731 nm, beépítettsége 1.280 nm /55.9%/, udvar 3 részletben terül el.
Szintek száma: mélyföldszint+földszint+2 emelet
Épület nettó/bruttó alapterülete: 1.558/1.735 \

Mélyföldszint: 488 / 523 m2
Helyiséglista:
  igazgatási helyiségek 90,5 m2
  szertár, raktár 95,0 m2
  3 technika terem összesen 230 m2
  és közlekedők, higiénés helyiségek 35,5 m2

A magas földszinten: 286 / 326 m2
Helyiséglista:
  magyar terem 42,0 m2
  idegen nyelvi terem 52,0 m2
  rajz terem 52,0 m2
  a többi közlekedő és szociális helyiség

1. emelet: 504 / 560 m2
Helyiséglista:
  ének terem 51,5 m2
  biológia terem 54,0 m2
  történelem terem 42,0 m2
  3 db tanterem 163,0 m2
  2 szertár 31 m2
  a többi folyosó, lépcső, wc, mosdó

2. emelet: 280 / 326 m2
Helyiséglista:
  fizika terem 51,5 m2
  matematika terem 42,0 m2
  1 tanterem 39 m2
  a többi folyosó, lépcső, és wc-k

Általános iskola Rudabánya

Az iskolai épület szerkezetileg megfelelő állapotban volt, az épület egyes részein a külső falak felületei viszont sérültek voltak. Az épület falainak, a külső ablakoknak a hőátbocsátási tényezője (hőszigetelése) nem megfelelő. Az épületnek sem, a külső, sem a belső tereiben nincs akadálymentesítés. Több ablak nem nyílott és nem záródott rendesen, gyakoriak voltak rajtuk a rések.

A helyiségek padlóburkolatai erősen leromlott állapotban voltak, sok helyen botlás így baleset veszélyesek, tisztántartásuk nehezen volt megoldható.

Az épület elektromos hálózata nem bírta az igények következtében fellépő nagyobb terhelést, emiatt már eddig is gyúltak ki kábelek, égtek el biztosítékok.

A fűtési rendszer konvektoros gázfűtés volt, ez elavult, gazdaságtalan és egészségtelen. Az egyéb víz és szennyvíz épületgépészeti berendezések cserére, felújításra szorultak. A tető héjazat elhasználódott. 

Az épület üzemeltetése tehát, ebben állapotában igen gazdaságtalan, a túlzott energia felhasználás miatt környezeti terhelése relatívan nagy.

Az iskolához különállóan tartozik még egy tornaterem és egy tanuszoda, forráshiány miatt a rekonstrukció ezt az épületet azonban nem érinti.

Az első munkaterület (Rudabánya, Petőfi u. 22.) átadása 2010. június 28-án történt. Ettől az időponttól 144 nap áll a kivitelező rendelkezésére a felújítási munkálatok elvégzésére.

A felújítás fázisai

img\_0011\_470

img\_0022\_470

img\_0032\_470

img\_0034\_470

img\_0025\_470

6\_470

img\_0004\_470

img\_0005\_470

img\_0013\_470 

7\_470

A műszaki átadás kezdete: 2010 december 22.

img\_0129\_470 

img\_0133\_470

img\_0106\_470 

img\_0060\_470

img\_0062\_470

img\_0092\_470

img\_0064\_470

img\_0065\_470

img\_0071\_470

img\_0097\_470

img\_0067\_470

img\_0075\_470

img\_0082\_470

img\_0085\_470

img\_0086\_470

img\_0119\_470

img\_0122\_470

img\_0124\_470

img\_0127\_470

img\_0130\_470 


Iskolaátadás Rudabányán

Elkészült a rudabányai oktatási-nevelési intézmények 454 millió Ft értékű felújításának, korszerűsítésének első szakasza: Ma ünnepség keretében átadták a rudabányai iskolaépületet, amit a pedagógusok és a gyerekek azonnal birtokba is vettek.

Az ünnepség reggel 8 órakor a Gvadányi József Művelődési Házban kezdődött, ahol Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és röviden ismertette a felújítás történetét és további lépéseit. Ezután az iskolások műsora következett, majd az ünneplők átvonultak a szomszédos iskolaépülethez. Itt Szobota Lajos polgármester a nemzeti színű szalag átvágásával átadta az intézményt rendeltetésének, A gyerekek, a szülők, valamint a meghívott vendégek nagy érdeklődéssel járták végig a tantermeket, és elismeréssel nyilatkoztak a látottakról. 9 órakor a tanítás minden osztályban rendben megkezdődött.

A beruházás folytatódik: a volt “kisiskola” felújítása és óvodai célokra való átalakítása következik, amely a tervek szerint május végére fejeződik be. Ezt követően a jelenleg két helyen működő óvoda összevonásra kerül.

Ezzel párhuzamosan a rudabányai iskolához integrálódott felsőtelekesi iskola korszerűsítésére is sor kerül.

dscf7007\_470

dscf7036\_470

 


2. megvalósulási helyszín.

Építés helye: Rudabánya, Petőfi u. 13. szám 517 hrsz
Szintek száma: földszint
Épület nettó/bruttó alapterülete: földszint 607,5/750,9 m2

A jelenlegi “kisiskola” épületének  átalakításával, a négy csoportos óvoda elhelyezésére alkalmas épület kialakítása történt meg.

A meglévő épület teljes átalakítására és rekonstrukciójára volt szükség. A meglévő épület szerkezetileg megfelelő állapotban volt, de egyes részeken a falak felületei sérültek voltak. Az ablakok hőszigetelő képessége nem voltak megfelelőek, a nyílászárók balesetveszélyesek voltak. A helyiségek padlóburkolatai rossz állapotban voltak. Az épület nem akadálymentesített. Az épület elektromos hálózata nem bírta működéssel együtt járó terhelést. Az egyéb, víz és szennyvíz gépészeti berendezések is cserére szorultak. A tető héjazata elhasználódott.

A fűtési rendszer elavult, gazdaságtalan volt. Az épület üzemeltetése energia pazarló, semmilyen mutatója nem felel meg a hatályos hőtechnikai előírásoknak. Ezért volt az épület teljes rekonstrukciójára szükség.

A munkaterület átadása:2011.01.16

A felújítás kezdete


Fotók a felújításról

img\_0001\_470 

img\_0007\_470 

img\_0009\_470

img\_0012\_470

2011.02.07.1\_470

img\_0001\_470\_01

img\_0012\_470\_01 

img\_0010\_470 

cimg0024\_470

cimg0220\_470

cimg0225\_470

cimg0425\_470 

1\_470

2\_470\_02

3\_470

4\_470

5\_470

6\_470\_01

Műszaki átadás: 2011.06.16

1\_470\_01

2\_470\_03

3\_470\_01

4\_470\_01

5\_470\_01

6\_470\_02

7\_470\_01

8\_470

9\_470

10\_470

11\_470\_01

12\_470

13\_470

14\_470

15\_470


3. megvalósulási helyszín

Felsőtelekes általános iskola felújításának célja:
  A meglévő épület a jövőbeni igényeknek megfelelő funkcionális átalakítása, infrastrukturális fejlesztése.
Átalakítással és felújítással érintett épület nettó/bruttó alapterülete:
  Földszint: 475,26/556,83m2
  Emelet: 464,77/549,54m2  

Az épület tervezett átalakítása és rekonstrukciója során célul tűzték ki az energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmény kialakítását. Az épületben a projekt befejezése után az emeleten négy évfolyamos iskola, földszinten kétcsoportos óvoként fog funkcionálni.

A korszerűsítés, felújítás során el kellett végezni az épület komplex akadálymentesítését, az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében az épület energiatakarékossá tételét, a gépészeti rendszerek cseréjét, körösítését, a vizesblokkok felújítását, a homlokzat hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, a tető héjazat cseréjét, tűzjelző rendszer kiépítését, valamint fedett kerékpár és szelektív hulladéktárolók elhelyezését.

Az átalakítási munkák eredménye lesz, a földszinten a kazánház átalakításával a HACCP követelményeinek megfelelő tálalókonyha, étkező, valamint orvosi szoba, elkülönítő és könyvtárszoba kialakítása.  

Az akadálymentesítés során az előírásoknak megfelelő számú akadálymentes parkolót alakítanak ki, a járdák, rámpák akadálymentes kialakítása max. 5 %-os lejtéssel, korláttal és előírt paraméterekkel fog megtörténni. A főbejárat irányából biztosítják a bejutás akadálymentes feltételeit, a bejárati ajtó szabad belső mérete min. 0,95 m lesz. A belső nyílászárók küszöbmentesek lesznek, a szinteket akadálymentesség biztosítására alkalmas lift köti össze.

A belső falnyílások, ajtókeretek színkontrasztosak lesznek, a lépcső mindkét oldalán kétsoros kapaszkodót helyeznek el. A felújított burkolatok csúszásmentes kivitelben, vezetősávval készülnek. A lépcső éleknél, lépcsők első és utolsó fokainál kontrasztos burkolatjelölést kellett alkalmazni. Az elektromos hálózat kapcsolóinak megfelelő magasságban kell lenniük.

A földszinten és emeleten is 1-1 teljes körűen akadálymentesített WC-mosdót kellett kialakítani.

A helyiségek ajtószámozása min. 10 cm magas karakterekkel, kontrasztos színezéssel készültek, a tájékoztató táblák, névtáblák elhelyezése 1,5 m középmagasságban, kontrasztos feliratozással és Braille jelekkel kiegészítve kerülnek kialakításra.

A környezetbarát, energiatakarékos megoldások között, az épületben lévő elavult gépészeti rendszerek helyett, korszerű, energiatakarékos rendszer kiépítése történik. Ehhez szükséges a villamoshálózat cseréje is.

A szilárd tüzelésű fűtési rendszer cseréje, felújítása során a vezetékhálózatot is kicserélték, jobb hatásfokkal működő, termosztátos szabályozó szelepekkel szerelt fűtőtestekre.

Szükséges volt elvégezni a homlokzat hőszigetelését, valamint a külső nyílászárók cseréjét megfelelő hőszigetelő képességű ablakokra, ajtókra.

Vizes helyiségek berendezések felújítása, kialakítása során víztakarékos automata csaptelepek beépítése került sor, a vízfogyasztás csökkentése érdekében.

A belső padlóburkolatoknál környezetbarát természetes alapanyagú burkolatot terveztek a tantermekbe és a folyosókra, az udvaron és az épületben, környezetbarát (természetes alapanyagú) bútorzat lesz, és megépül a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas tároló hely is.

A tervezett átalakítások, felújítások után a létesítmény energetikailag megfelel majd a 7/2006.(V.24.) TNM rendeletben foglaltaknak, valamint mindezen alkalmazások a projekt eredményének fenntarthatóságát biztosítják hosszú távon.   

Az információs és kommunikációs technológiák minden tantermében és közösségi termében, vagyis ezekre a helyekre erősáramú és gyengeáramú struktúrált kábelezést (CAT7) hajtottak végre két-két kiállással.

A Felsőtelekesi helyszín munkaterület átadása a kivitelező részére: 2011. 03. 21.-én megtörtént

cimg0226\_470

cimg0230\_470

cimg0232\_470

cimg0654\_470

cimg0806\_470

cimg0812\_470

cimg0939\_470

cimg0942\_470

cimg0944\_470

cimg1028\_470

cimg1036\_470

cimg1042\_470

cimg1045\_470

cimg1049\_470

A műszaki átadás 2011.08.05 -én megtörtént

A Műszaki átadás fotói

cimg1121\_470 

cimg1118\_470

cimg1116\_470

cimg1128\_470

cimg1076\_470

cimg1081\_470

cimg1086\_470

cimg1089\_470 

cimg1102\_470

Tanévkezdés a rudabányai Bóbita tagóvodában:

folyosó

folyosó

bejárat

összekötő folyosó

‘Nyuszi’ csoportszoba

‘Nyuszi’ csoportszoba

orvosi szoba

Nyuszi csoport öltözője 

a ‘Nyuszi’ csoport mosdója

“Maci

‘Maci’ csoportszoba

‘Pillangó’ csoportszoba

‘Pillangó’ csoportszoba

öltöző

‘Katica’ csoportszoba

‘Katica” csoportszoba

mosdó

vezetői iroda


Projektzáró ünnepség

2011 október 21-én a Gvadányi József Általános Iskola fennállásának 125. évfordulójával egybekötve, megrendezésre került az iskolafejlesztési projekt, zárórendezvénye.

A projektzárón részt vettek a beruházó két település képviselőtestületei és polgármesterei, valamint a projektet írányító és ellenőrző szervezetek, valamint a kivitelezést végző vállalkozás képviselői.

A közös Ünnepség nyitó rendezvényét követően megrendezésre kerülő sajtótájékoztató után a résztvevők egy ünnepi díszebéden vettek részt.

A közös ünnepség megnyitása 

Az ünnepség résztvevői

Sajtótájékoztató

Az ünnepség utáni díszebéd

 

Rudabánya

város honlapja Elérhetőségeink

 
Hirdetések:
Magyarország.hu - Ügyfélkapu
Magyar Falu program
Geocaching.hu
Általános Iskola Rudabánya
B.-A.-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Alsótelekes Község Önkormányzata
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Pályázat
Aszakkör