Rudabányai Szociális Szolgáltató Intézmény

 

cimg8204\_400

Az intézmény címe:
3733 Rudabánya, Petőfi u. 3.

Alapítási éve: 1998.

Az intézmény vezetője: Gulyás Éva

 
Az intézmény fenntartó szerve, székhelye:
Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató Önkormányzati Társulás,

3733 Rudabánya,
Gvadányi J. u. 47. sz.

Megközelíthetőség:
Az intézmény Rudabánya város központi helyén található, akadálymentesített épületben.

Kapcsolatfelvétel, információátadás történhet személyesen, telefonon vagy e-mailen keresztül:
3733 Rudabánya, Petőfi út 3.
Telefonszám: +36 48 568-200
Faxszám: +36 48 568-201


Ellátási terület:
 • Rudabánya
 • Alsótelekes
 • Felsőtelekes
 • Ormosbánya
 • Izsófalva
 • Kurityán
 • Rudolftelep
Szolgáltatásaink:
 • Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat
 • Házi segítségnyújtás
 • Étkeztetés
 • Idősek Nappali Ellátása - Idősek Klubja

 

Nyitva tartás:

hétfőtől-csütörtökig: 7.30-16.00
pénteken: 7.30-13.30

Elérhetőségek:

Telefon: 48/568-200
Tel/Fax: 48/568-201
e-mail: rudaszoc@freemail.hu

Az intézmény szakmai feladatai, tevékenysége:

I. A család- és gyermekjóléti szolgálat terén:

 • Alapellátás keretében hozzájárul a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából kiemelésének megelőzéséhez.
 • A veszélyeztetettséget észlelő és jelző hatékony információs rendszer működtetése érdekében feladata a településen megelőzésben érintett valamennyi intézmény, hatóság, szakember együttműködésének megszervezése, közös stratégia kidolgozása.
 • A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében feladata, erre kijelölt munkatárs(ak) alkalmazásával annak biztosítása, hogy álljon a család, illetve a veszélyeztetett gyermek rendelkezésére olyan segítő szakember, akihez önként fordulhatnak.

Az intézmény feladata továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §.– ban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyermekjóléti feladatok ellátása, illetve biztosítása.

II. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató Önkormányzati Társulás valamennyi a szolgáltatást igénylő településén a rászoruló számára egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatás és a legszükségesebb elemi életfeltételek biztosítása. Feladata: segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevőnek abban, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. Az ellátás során segítséget nyújtunk ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete:

 • saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. Szolgáltatásunkat az év mindennapján biztosítjuk.

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen:

 • az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása (családi – baráti kapcsolatok ápolása),
 • az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
 • közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,
 • közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (bevásárlás, élelmezés, tálalás, mosogatás, takarítás),
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
 • az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.(szolgáltatói számlák befizetése – ügyintézés).

Ellátási terület: Rudabánya, Alsótelekes, Felsőtelekes, Kurityán, Rudolftelep közigazgatási területe.

Bővebb információ:
Galambos Attiláné vezető gondozó
+36 48 568-200
3733 Rudabánya, Petőfi S. u. 3.

III. Az idősek klubja \

 • Az idősek klubja olyan nappali ellátást nyújtó intézmény, amely saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátása. (Lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatok alakítására, építésére, ápolására, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.)\
 • A klubtagok számára az igényüknek, egészségüknek megfelelő tevékenységek lehetővé tételét, gondozását biztosítja.
 • szabadidős programokat,
 • pihenést,
 • személyes tisztálkodást, illetve személyes ruházat tisztításának lehetőségét,
 • A hivatalos ügyek intézésében a segítségnyújtást.\

Ellátási terület: Rudabánya közigazgatási területén

Bővebb információ:
Ruszó Attiláné szociális gondozó +36 48 568-200 3733 Rudabánya, Petőfi S. út 3.

IV. Étkeztetés

Célja: az étkeztetést igénybe vevő részére biztosítani a napi egyszeri meleg ételt. Feladata: azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

 • koruk,
 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 • szenvedélybetegségük, vagy
 • hajléktalanságuk miatt.

Az étel kiszállítása a Rudabányai Polgármesteri Hivatal által biztosított 1 db gépjárművel történik, melyek rendelkeznek az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Kazincbarcikai Intézete által kiadott engedéllyel.

Az étkeztetés történhet:

 • elvitellel,
 • lakásra szállítással

Az elvitellel és kiszállítással az étkeztetés igénybe vehető: Rudabánya, Petőfi S. út 3. sz. alatti intézményből.

A főétkezés által biztosított energia és tápanyag dús étel hozzájárul ahhoz, hogy az idős, egészségkárosodott, fogyatékos, pszichiátriai stb. betegségben szenvedő mindennapjait saját lakókörnyezetében tölthesse.

Ellátási terület: Rudabánya közigazgatási területén

Bővebb információ:
Galambos Attiláné, vezető gondozó
+36 48 568-200
3733 Rudabánya, Petőfi S. út 3.

kép

 

Rudabánya

város honlapja Elérhetőségeink

 
Hirdetések:
Magyarország.hu - Ügyfélkapu
Magyar Falu program
Geocaching.hu
Általános Iskola Rudabánya
B.-A.-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Alsótelekes Község Önkormányzata
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Pályázat
Aszakkör