Rudabánya Rózsavölgy utca útburkolatának felújítása

A Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból, forráshiány miatt, támogatásban nem részesült pályázatok támogatása keretében, támogatásban részesítette Rudabánya Város Önkormányzatát - A Rudabánya Rózsavölgy utca útburkolatának felújítására (azonosító szám: 352 057 ebr42). projekt.

Támogatás összege: 11.687.930. Ft

Önerő: 15% : 2.062.576.Ft

A kivitelezésre benyújtott pályázatok közül a MENTO Kft. (MISKOLC, Besenyői u. 26.) adta be a legkedvezőbb ajánlatot, akivel Rudabánya Város Önkormányzata a munkák elvégzésére megkötötte a vállalkozási szerződést, 2018. december 15.-én. A kivitelezés munkáinak megkezdése előtt, Rudabánya Város Önkormányzata megépítette a pályázat által nem támogatott, -Rózsavölgy utcai csapadékvíz elvezető rendszert. A sajáterős tevékenységek elvégzését követően, 2019. április 23.-án kezdődött a felújítás az úttest két oldalán lévő szakadások feltöltésével.

kép

kép

kép

Ezt követően, április 30-án folytatódtak a munkák a burkolat megtisztításával, - és emulziós alapozásával, majd az aszfaltterítő gép, 5 cm vastagságban leterítette a bitumenes útburkolatot.

kép

kép

kép

Utolsó munkafázisként az útpadka kialakítása és kőzuzalékos töltése következik:

kép

kép

kép

A sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja: 2019. május 15.

 

Rudabánya

város honlapja Elérhetőségeink

 
Hirdetések:
Magyarország.hu - Ügyfélkapu
Magyar Falu program
Geocaching.hu
Általános Iskola Rudabánya
B.-A.-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Alsótelekes Község Önkormányzata
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Pályázat
Aszakkör