Dr. Tarján Jenő

(1915 - 1999)

Dr. Tarján Jenő 

Dr. Tarján Jenő.
(A fénykép az 1960-as években készült.)

Nyelvész, egyetemi docens. Családja Dobsináról költözött Rudabányára az 1910-es évek elején. Eredeti nevük Thern volt. Édesapja, Thern Sámuel a rudabányai vasércbánya bányamérési osztályát vezette több évtizeden keresztül.

Miskolcon érettségizett, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett tanári diplomát. Bár német szakon végzett (professzora a maga idejében neves Schwartz Elemér volt), mégis angol nyelvtanárként működött Budapesten, előbb gimnáziumban, majd a közgazdasági egyetemen. A magyar tudományos, társadalmi és politikai élet számos kiváló személyiségét  oktatta, akik később hálával gondoltak rá. (Az angol nyelv, irodalom és kultúra megszerettetésében másik híres egyetemi professzora, a hazánkban élt angol Arthur Yolland játszott fontos szerepet.)

Doktori disszertzációját 1939-ben A vasércbányászat szaknyelvének szókincse Rudabányán címmel írta meg 1939-ben. Ez az akkori szokás szerint nyomtatásban is megjelent. Témaválasztását a család bányászati tradíciói és gyermekkorának rudabányai emlékei inspirálták. Az anyaggyűjtésben nagy segítségére volt édesapja, de a rudabányai bányászok körében is végzett anyaggyűjtést.  Napjainkig ez az egyetlen önálló magyar nyelvű munka a bányászok szaknyelvéről. Ma már könyvritkaságnak számít, de szerencsére a rudabányai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum reprint kiadásban megjelentette, továbbá gondoskodtak arról, hogy elektonikus változatban az interneten is olvasható legyen (megtalálható a Magyar Elektronikus Könyvtárban állományában). Emellett még számos angol tankönyv szerzője, illetve társszerzője volt, melyek több kiadásban évtizedeken át szolgálták a nyelvtanulást.

Szülőhelyével egészen 1999-ben bekövetkezett haláláig tartotta a kapcsolatot, hiszen testvérei itt éltek, szülei, hozzátartozói pedig a rudabányai temetőben nyugszanak. Mindvégig őszinte éredeklődést tanúsított a településen történtek iránt. A helyi múzeumot időnként értékes adományokkal (fényképek, kiadványok, dokumentumok) támogatta, és megjelenésük után könyveinek egy példányát is eljuttatta Rudabányára.

Dr. Tarján Jenő könyvének borítója

Dr. Tarján Jenő könyvének borítója.
(Reprint kiadás.)

 

Rudabánya

város honlapja Elérhetőségeink

 
Hirdetések:
Magyarország.hu - Ügyfélkapu
Magyar Falu program
Geocaching.hu
Általános Iskola Rudabánya
B.-A.-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Alsótelekes Község Önkormányzata
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Pályázat
Aszakkör