Dr. Tarján Jenő

DR. TARJÁN JENŐ
 
 (1915 - 1999)
 
 
tarjn_jen_19151999 
 
Dr. Tarján Jenő.
(A fénykép az 1960-as években készült.)
 
     Nyelvész, egyetemi docens. Családja Dobsináról költözött Rudabányára az 1910-es évek elején. Eredeti nevük Thern volt. Édesapja, Thern Sámuel a rudabányai vasércbánya bányamérési osztályát vezette több évtizeden keresztül.
     Miskolcon érettségizett, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett tanári diplomát. Bár német szakon végzett (professzora a maga idejében neves Schwartz Elemér volt), mégis angol nyelvtanárként működött Budapesten, előbb gimnáziumban, majd a közgazdasági egyetemen. A magyar tudományos, társadalmi és politikai élet számos kiváló személyiségét  oktatta, akik később hálával gondoltak rá. (Az angol nyelv, irodalom és kultúra megszerettetésében másik híres egyetemi professzora, a hazánkban élt angol Arthur Yolland játszott fontos szerepet.)
     Doktori disszertzációját 1939-ben A vasércbányászat szaknyelvének szókincse Rudabányán címmel írta meg 1939-ben. Ez az akkori szokás szerint nyomtatásban is megjelent. Témaválasztását a család bányászati tradíciói és gyermekkorának rudabányai emlékei inspirálták. Az anyaggyűjtésben nagy segítségére volt édesapja, de a rudabányai bányászok körében is végzett anyaggyűjtést.  Napjainkig ez az egyetlen önálló magyar nyelvű munka a bányászok szaknyelvéről. Ma már könyvritkaságnak számít, de szerencsére a rudabányai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum reprint kiadásban megjelentette, továbbá gondoskodtak arról, hogy elektonikus változatban az interneten is olvasható legyen (megtalálható a Magyar Elektronikus Könyvtárban állományában). Emellett még számos angol tankönyv szerzője, illetve társszerzője volt, melyek több kiadásban évtizedeken át szolgálták a nyelvtanulást.
     Szülőhelyével egészen 1999-ben bekövetkezett haláláig tartotta a kapcsolatot, hiszen testvérei itt éltek, szülei, hozzátartozói pedig a rudabányai temetőben nyugszanak. Mindvégig őszinte éredeklődést tanúsított a településen történtek iránt. A helyi múzeumot időnként értékes adományokkal (fényképek, kiadványok, dokumentumok) támogatta, és megjelenésük után könyveinek egy példányát is eljuttatta Rudabányára.
 
tarjn_bort_470
Dr. Tarján Jenő könyvének borítója.
(Reprint kiadás.)