Önkormányzati hírek

 

Tisztelt Lakosság! 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a ZV Nonprofit Kft részére megküldendő beadványokat , a mellékletnek megfelelően a BMH Nonprofit Kft. részére szíveskedjenek küldeni, mivel ügyintézés csak ott történik.

Ezzel rövidül az ügyintézési határidő, mivel a ZV Nonprofit Kft. a lakossági bejelentéseket, kérelmeket, stb. szintén továbbküldi a BMH Nonprofit Kft. részére. 

Tájékoztató levél.pdf 

 

Tájékoztató zöldhulladék gyűjtés indulásáról

hirdetmény.pdf

 

TÁJÉKOZTATÁS! 

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a Rudabányai Közös Önkormányzati

Hivatal átmenetileg a Petőfi Sándor utca 3. szám alatti, Szociális Szolgáltató

Központ épületének földszintjén végzi munkáját.

Ügyfélfogadási időpontok változatlanok.

A felújítás befejezésének várható időpontja: 2018 szeptember 30.

A központi telefonszám technikai okokból még nem működik!

Az Önkormányzati Hivatal munkanapokon és munkaidőben a 06-30/942-7334

telefonszámon érhető el.

 

 

Tájékoztatás név változásról


A Miskolci Törvényszék Cégbíróságának Cg. 05-09-026137/40 számú végzése alapján 2018. január 8-tól a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. neve megváltozott. A Társaság megnevezése ezt követően ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lett. Címük és elérhetőségük változatlan maradt.

 Tájékoztató levél .pdf

 

TÁJÉKOZTATÁS A HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSÁRÓL 

2017-es évben tovább folytatódott Magyarország hulladékgazdálkodási rendszerének átalakítása, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) irányításával.A BMH Nonprofit Kft. – Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. – , azzal a céllal jött létre, hogy egy egységes, racionálisan, de nonprofit alapon működő szolgáltatást biztosítson a megyében élők számára.A változások eredményeként a MiReHuKöz Nonprofit Kft., a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. szolgáltatási területén 2018. január 1-től a BMH Nonprofit Kft.- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft.- végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A megyében történő egységes szolgáltatási színvonal biztosítása érdekében az alábbi szolgáltatásokat fogjuk biztosítani.

BMH Nonprofit Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői u. 26.
Ügyfélszolgálatának elérhetőségei 2016. január 15-től:
E.mail:
Telefon: +36 21 3500 111

Részletes tájékoztatás a szolgáltatásokról:

Általános tájékoztatás. .pdf

Lomtalanítási igénybejelentő lap  .pdf

 

KÖZMEGHALLGATÁS

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő Testülete, 2017 december 28 -án 16,00 kezdettel közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás témája az Önkormányzat 2017. évi munkája és a 2018. évi fejlesztések. A közmeghallgatás  helye:Gvadányi József Művelődési Ház.

Meghívó .pdf

 

 

 Tobozás_felhívás.pdf

 

 

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A "TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV", VALAMINT TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK TÁRGYÁBAN, ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST ÉS LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART !

HELYE: VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ KLUBTERME

IDŐPONTJA: 2017.OKTÓBER 25. 15,30.

A LAKOSSÁGI FÓRUMRA MINDEN ÉRDEKLŐDŐT VÁRUNK

TISZTELETTEL VÁRJUK AZ ELŐZETES ÍRÁSBELI VÉLEMÉNYEIKET - 2017. OKTÓBER 12 ÉS 2017 OKTÓBER 24 KÖZÖTT A e-mail címre, illetve a városháza titkárságára. 

hirdetmény.pdf 

 

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatala

Legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelt el Rudabánya város, valamint Izsófalva és Alsótelekes községek közigazgatási  területére

2017 október 04  -  2017. október 24. közötti időszakra!

Felhívás.pdf

 

Felhívás - róka által terjesztett veszettség elleni védekezésre!

 felhívás.pdf 

 

FIGYELEM VESZETTSÉG ELLENI OLTÓANYAG KERÜLT KIHELYEZÉSRE!

 Felhívás.pdf

 

VÁROSÜNNEP ENGEDÉLYE

engedélyhatározat .pdf

igazolás rendezvénytartási eng. kiadásához .pdf 

 

HIRDETMÉNY

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2017.június 27-án kelt, BO/05/03229-2/2017. számú határozatával, a Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét jelölte ki,  Rudabánya Város Önkormányzat (3733. Rudabánya, Gvadányi József utca 47.) szervezésében tartandó, Városünnep Rudabánya elnevezésű, alkalmi rendezvény engedélyezési eljárásának lefolytatására.

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban:  Korm. rendelet)  3.§ ( 4) bekezdése szerinti szakhatóságokkal, az Országos Mentőszolgálat egyidejű értesítésével, közös helyszíni szemle megtartására kerül sor 2017. augusztus 10. (csütörtök) 9:00 órai kezdettel, melyről és az eljárás megindításáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)  29.§ (6) bekezdésében foglaltak, alapján a 413-2/2017 számú végzésemnek megfelelően hirdetményi úton értesítem a vélelmezett hatásterületen lakókat.

Vélelmezett hatásterület: Rudabánya Város közigazgatási területe

 

Rendezvény megnevezése: Városünnep Rudabánya

 

Rendezvény Időpontja: 2017.09.01. 09:30-2017.09.02. 22:30

 

- helyszíne: Rudabánya Hrsz.: 901/17

Tájékoztatom az ügyfeleket, hogy:

az iratokba való betekintés lehetősége: Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ez a jog akkor is megilleti az ügyfelet, ha korábban nem vett részt az eljárásban. A tájékoztatás nem teljes. Az iratbetekintési jog gyakorlásának további szabályairól az ügyintézőtől kérhet felvilágosítást.

a nyilatkozattétel lehetősége: Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megadja. Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet a kérelmére indult eljárásban nyilatkozattételre hívhatja fel. Ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hatóság felhívására nem nyilatkozik, a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy megszünteti az eljárást.

2017.augusztus 02.

                                                           Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

 

 

 

Felhívás
III. Gasztronómiai találkozó Főzőversenyének maghirdetése
Rudabánya Város Önkormányzata

V. Rudabánya Város Testvérvárosi Találkozója alkalmából főzőversenyt hirdet

Időpontja: 2017.09.01.(péntek)
Helye: Városi Szabadidőpark, Rudabánya.

Jelentkezni lehet levélben: Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal  3733 Rudabánya, Gvadányi József utca 47. (borítékra kérjük ráírni  "Jelentkezés Főzőversenyre" )

Vagy e-mailban a címre. 

 Felhívás.pdf

 

 

A városi szabadidő parkban várjuk,

 

- vásározók, mutatványosok, kiállítók, kirakodók, kézművesek, népi iparművészek, fazekasok, fafaragók, népi játékok tudói, népi mesterségek űzői, őstermelők, sajtkészítők, vendéglátók, kemencés ételek készítői, gyermek illetve felnőtt szórakoztató eszközökkel foglalkozók-jelentkezését 

Területbérleti díj augusztus 25 ig  500.Ft/ m2/nap

augusztus 25 után: 800. Ft./m2/nap

Jelentkezni lehet:   e-mail címen.

 

hirdetmény.pdf


ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. HIRDETMÉNYE

ÁRAMSZÜNETRŐL

hirdetmény.pdf

 

 

Kolorcity Fesztivál rendezvénye Rudabányán

2017. augusztus 14.-én hétfőn 19.00-tól

helyszín: szabadidőpark

 

 https://www.facebook.com/events/1221586827966723/

 

 

A Katasztófavédelem tájékoztatása  a tűzgyújtási tilalomról

 Tájékoztatás.pdf

 

ÉMÁSZ Hálózati Kft. tájékoztatása áramszünetről

 

HAT-06-10 HATÁRTALANUL KÁRPÁTALJAI AKCIÓPROGRAM

„EGYÜTT GVADÁNYI NYOMÁBAN” c. pályázat során tett látogatás beszámolója és az arról készült fotók.

 Beszámoló.pdf

 

 

 

 

KSH tájékoztatója az egyéni gazdaságok júniusi összeírásáról

Tájékoztató.pdf

 

  

KERESKEDŐK TÁJÉKOZTATÁSA JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSÁRÓL!

Tájékoztatás. pdf 

 

 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség határozata alapján, - jogkörében eljárva elfogadta a Rudabányai Bányász Labdarúgóklub "Sportfejlesztési Programjának" szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését. A benyújtott információk alapján, mindösszesen 10.490.063.Ft. összegű támogatásban részesítette.

Határozat.pdf 

  

Hirdetmény!


A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvény módosulásáról.

Tájékoztatás .pdf

 


Tájékoztatás
a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek ürítéséről.

Tájékoztató levél.pdf

 

TÁJÉKOZTATÁS!

RUDABÁNYA VÁROSÁBAN A "NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE" JOGOSULT KÖZSZOLGÁLTATÓ, AZ ÉRV ZRT.

Közszolgáltatási szerződés (.pdf)

 

 

 KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGATÓSÁG TÁJÉKOZTATÁSA

 • Legyen elővigyázatos, ha valaki a katasztrófavédelemre hivatkozik!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra lakossági bejelentés érkezett, miszerint egyes emberek a katasztrófavédelem munkatársaira hivatkozva, a gázüzemű készülékek gázcsatlakozóinak cseréjét ajánlják fel a gyanútlan áldozatoknak, azonban a szolgáltatást a piaci árnál jóval magasabb áron végzik el.

A megye területén tűzvédelmi ellenőrzésre csak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szerveinek ügyintézői jogosultak, akik minden esetben, egyenruhában, szolgálati igazolványuk felmutatását követően hajtják végre a szükséges ellenőrzéseket.

Az esetleges hiányosságok feltárását követően kollégáink semmilyen esetben nem foglalkoznak tűzvédelmi eszközök, berendezések, gázcsatlakozók értékesítésével, beszerelésével és készpénzt sem kérnek, vagy fogadnak el! A katasztrófavédelem nem áll szerződésben egyetlen olyan szolgáltatóval sem, akivel a fenti szolgáltatásokat végzi, végezteti!

Amennyiben az ellenőrzést végrehajtó személy önmagát előzetesen nem igazolja, kérjék tőle a szolgálati igazolvány felmutatását. Abban az esetben, ha az illető hatósági személyazonosságára, szervezeti állományba tartozására nézve kétség merülne fel, haladéktalanul értesítsék a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a +36/46-502- 962-es telefonszámon.

Tájékoztató levél

 • Mi a kéménytűz?

  A kéménytűz természetes folyamat, amely a füstelvezetőben lerakódott korom, vagy kátrány égése során jelentkezik.

  Koromégés esetén a folyamat csak pár percig tart, ellenben a kátrányégés, amikor porkorom és kén keveredik a kicsapódó vízpárával, majd meggyullad, több órán át is tarthat.  Az utóbbi során a felszabaduló hő, akár a 800-1300 oC -ot is elérheti a lerakódott anyag mennyiségének függvényében. A füstelvezetők közelében lévő éghető födém és tetőszerkezeti elemek, szigetelő anyagok a rendkívüli hő hatására izzásnak indulhatnak és meggyulladhatnak.

  A kéménytüzekkel kapcsolatba hozható káresetek megelőzése érdekében az alábbi fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:

  A kátrány keletkezése csökkenthető és a kéménytűz megelőzhető, ha száraz (20 % alatti relatív víztartalmú) fával tüzelünk, és folyamatosan biztosítjuk az égéshez szükséges levegő utánpótlást.

  A kátrányképződést elősegíti, ha a füstgáz hőmérséklete 74 oC alá csökken és a benne lévő vízpára kicsapódik, vagy ha alacsony hőmérsékletű vízkörre nagy teljesítményű, túlméretezett tüzelőberendezést kötnek. A hőfokszabályozós kazánok helytelen kialakítása, beállítása során, ha a kazán automatikusan 60 oC -nál lezárja a levegőt, a visszatérő víz pedig lehűti a füstgázt, szintén nagyobb mennyiségben képződik kátrány.

  A fenti problémák kiküszöbölésével a kéménytűz megelőzhető.

  További fontos tennivalók és tudnivalók:

  • A nyílt lánggal működő fűtőberendezések telepítését minden esetben szakemberrel végeztesse, valamint tegye lehetővé a készülékek és füstelvezetők rendszeres felülvizsgálatát!
  • Gondoskodjon a megfelelő oxigénmennyiség folyamatos utánpótlásáról, amely a tökéletes égés alapfeltétele!
  • A padlástérben tartsa tisztán a füstelvezető környezetét, közeléből távolítsa el a gyúlékony, éghető anyagokat!
  • A fűtőberendezést csak a gyártó által meghatározott tüzelőanyaggal üzemelje be, vegyes tüzelésű kazánjában, kályhájában ne égessen műanyag hulladékot!

  Minden esetben fogadja meg a szakemberek tanácsait és kövesse a készülékek használati útmutatóiban foglaltakat!

  Baj esetén értesítse a katasztrófavédelmet a 112-es, vagy a 105-ös telefonszámon!

 


 

Figyelem felhívás!

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatása alapján, megszaporodott a magánterületeken, főként - tereprendezés és kertfenntartási munkák közben okozott gázvezetékek sérülése. A káresemények megelőzése érdekében kérik, hogy tevékenységük során fokozott figyelemmel járjanak el. Különösen figyeljenek oda a magas fűben végzett fűkaszálás, égetés, valamint az épületszigetelési munkák megfelelő szakszerű munkavégzésénél. 

 


   

Tájékoztató a közkifolyók használatáról

A közkifolyók vizét  csak azok vehetik rendszeresen igénybe, akik  a közkifolyótól 150 m-en belül laknak, valamint ingatlanuk nincs bekötve a vezetékes ivóvízhálózatba, és nem rendelkeznek házi vízművel (a házi vízművek meglétét és működő képességét az Önkormányzat rendszeresen ellenőriztetni fogja).

A közkifolyókról csak tiszta, vízhordásra készített, kisebb méretű edénybe lehet a vizet elhordani. A közkifolyókról hordók, tartályok feltöltése tilos.

A közkifolyók vizét csak a háztartási vízszükséglet kielégítésére céljából lehet rendszeresen használni, ilyen a víz elfogyasztása, a főzés, mosás és tisztálkodás, a felsoroltaktól eltérő használat Pl:gépkocsi mosás, építkezés, locsolás, szigorúan tilos.

A közkifolyón elfogyasztott víz mennyiségét az Önkormányzat, mérőóra alapján az egy főre eső, jogszabályban meghatározott norma alapján átalányként a közkifolyót jogosan használók felé kiszámlázza. Amennyiben azt tapasztalják, hogy valaki engedély nélkül használja a közkifolyót, haladéktalanul jelentsék a Polgármesteri Hivatalba. Akik a közkifolyót nem rendeltetésének megfelelően és szabálytalanul használják, azokat az Önkormányzat vízlopás miatt megbírságolja.

A közkifolyót használók kötelesek vízátalányt fizetni, minden tárgyhót követő hó 15. napjáig  a Polgármesteri Hivatal házipénztárába. A vízdíj egységára megegyezik a mindenkori, ivóvíz szolgáltató által a lakossági fogyasztók részére számlázott fogyasztási egységárral.

A közkifolyók nem rendeltetésszerű, és indokolatlan használata szabálysértési eljárás megindítását vonja maga után.

 

Tájékoztató

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. ezúton értesíti a lakosságot, hogy 

Ügyfélszolgálataink elérhetősége:

Cím: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.

Telefonszám: 48/799-300

E-mail: ">

  


 

Megváltozott az Országos Tűzvédelmi Szabályzat!

Az 54/2014, (XII.5.) BM rendelet 225. §. (1) bekezdése értelmében: Ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben, és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos!"
A rendelet, 2015. március 5 -én lép hatályba.

 

Települési Jövedékiadó (pálinkafőzés) nyomtatványai

Tájékoztatás.pdf Tájékoztatás.pdf (3.37 MB

Pálinkafőzés_bevallási_nyomtatványok.pdf Pálinkafőzés_bevallási_nyomtatványok.pdf (2.06 MB)

Többletmennyiség megsemmisítésének nyomtatványa.pdf Többletmennyiség megsemmisítésének nyomtatványa.pdf (613.77 KB

 


 

 "Új civil szervezet alakult Városunkban"

 

Megalakult 27 alapító taggal és a nyilvánosság elé lépett Városunk új civil szervezete, a Patrióták Rudabányáért Egyesület.

 

 Patrióták RUDABÁNYÁÉRT Egyesület 001.jpg.pdf Patrióták RUDABÁNYÁÉRT Egyesület 001.jpg.pdf (681.52 KB)

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSÁRÓL, ÉS ANNAK DÍJÁNAK MEGFIZETÉSÉRŐL

  TÁJÉKOZTATÁS A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSÁRÓL, ÉS ANNAK DÍJÁNAK MEGFIZETÉSÉRŐL.pdf TÁJÉKOZTATÁS A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSÁRÓL, ÉS ANNAK DÍJÁNAK MEGFIZETÉSÉRŐL.pdf (407.86 KB)

 

 FELHÍVÁS

 

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft.felkéri az ellátási területén lévő ingatlanok tulajdonosait, kezelőit a településeken a szabadvezeték hálózatok biztonsági övezetét sértő fák, bokrok, magasabb növényzet eltávolitására, gallyazásának elvégzésére.

A növényzet eltávolitására a balesetek és az „áramkimaradások" elkerülése érdekében van szükség

 

ÉMÁSZ hirdetmény.pdf ÉMÁSZ hirdetmény.pdf (360.05 KB)

 Tájékoztató!

Kérem, hogy a tájékoztatást figyelmesen olvassa el!

 

2013. évtől kezdődően az állattartással kapcsolatos szabálysértési Hatóság, a B. –A. - Z. Megyei Kormányhivatal.

A korábbi évekhez képest változás, hogy nincsen többszöri felszólítás, türelmi idő és tolerancia. Amennyiben az eb tartó nem tartja be a felszólító levélben hivatkozott jogszabályokat, a feljelentést az eb nyilvántartást vezető település hatóságának,  meg kell tennie a Kormányhivatal felé.

  Tájékoztató.pdf Tájékoztató.pdf (212.40 KB)

  


 

Kötelező a kutyák chipes megjelölése


2013 január 1 -től a négy hónaposnál idősebb kutyák csak elektronikus chippel megjelölve tarthatóak

2013 január 01 -től kötelező a kutyák chipes megjelölése.pdf 2013 január 01 -től kötelező a kutyák chipes megjelölése.pdf (170.55 KB)

 


 

 

log

A levegő védelméről szóló 306/2010(Xii.23) Korm. rendelet 4.§-a értelmében „ tilos a légszennyezés , valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést okot.”

 

Kérem Tisztelt lakosságot, hogy tegyen meg mindent a hulladékégetésből származó káros egészségügyi és környezeti hatások visszaszorítása érdekében.

 

A mellékletben az Országos Környezetegészségügyi Intézet által elkészített tájékoztató anyag olvasható, az illegális a hulladékégetésből származó káros anyagok " humán- és környezet-egészségügyi kockázatairól".

hulladékégetési tájékoztató.pdf hulladékégetési tájékoztató.pdf (269.13 KB

 

 


 

Tájékoztató

közvilágítási hibabejelentésekről

 

Rudabánya város közvilágítási hibáinak lakossági bejelentése, az Önkormányzati Hivatal 48/568-216 telefonszámán történhet, munkaidőben hétfőtől-csütörtökig: 07,30 – 16,00;  pénteken 7,30  - 13,30 között.


A Hibák javítását a szolgáltató a következők szerint ütemezi:


•    Nagy forgalmú csomópontok és kijelölt gyalogátkelőhely közvetlen közelében 48 órán belül.

•    Országos közutak átkelési szakaszain, egyedi hibák esetében 3 napon belül.(kivéve a szakaszhibákat, amiket a hálózat üzemeltetője az ÉMÁSZ javítja.)

•    Egyéb helyeken jelentkező hibák kijavítását 10 napon belül garantálják.


Hiba bejelentésekor a cím mellett, lehetőség szerint közöljék az oszlop számát is, ami az oszlopra van ráfestve.

 


 

Tájékoztató a közkifolyók használatáról

 

A közkifolyók vizét  csak azok vehetik rendszeresen igénybe, akik  a közkifolyótól 150 m-en belül laknak, valamint nincsennek bekötve a vezetékes ivóvízhálózatba, és nem rendelkeznek házivízművel (a házivízművek meglétét és müködőképességét az Önkormányzat rendszeresen ellenőriztetni fogja).

A közkifolyókról csak tiszta, vízhordásra készített, kisebb méretű edénybe lehet a vizet elhordani. A közkifolyókról hordók, tartályok feltöltése tilos.

A közkifolyók vizét csak a háztartási vízszükséglet kielégítésére céljából lehet rendszeresen használni, ilyen a víz elfogyasztása, a főzés, mosás és tisztálkodás, a felsoroltaktól eltérő használat Pl:gépkocsi mosás, építkezés, locsolás, szigorúan tilos.

A közkifolyón elfogyasztott víz mennyiségét az Önkormányzat, mérőóra alapján az egy főre eső, jogszabályban meghatározott norma alapján átalányként a közkifolyót jogosan használók felé kiszámlázza. Amennyiben azt tapasztalják, hogy valaki engedély nélkül használja a közkifolyót, haladéktalanul jelentsék a Polgármesteri Hivatalba. Akik a közkifolyót nem rendeltetésének megfelelően és szabálytalanul használják, azokat az Önkormányzat vízlopás miatt megbírságolja.

A közkifolyót használók kötelesek vízátalányt fizetni, minden tárgyhót követő hó 15. napjáig  a Polgármesteri Hivatal házipénztárába. A vízdíj egységára megegyezik a mindenkori, ivóvízszolgáltató által a lakossági fogyasztók részére számlázott fogyasztási egységárral.

A közkifolyók nem rendeltetésszerű, és indokolatlan használata szabálysértési eljárás megindítását vonja maga után.

 Rudabánya,2011-11-23

Szobota Lajos

polgármester

 


 

HIRDETMÉNY


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a Tisztelt Ebtartókat, hogy 2010. 07. 01. napján hatályba lépett a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról.

Fontosabb szabályok a rendeletből:

-          Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal. (Oltási könyv!)

-          A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.

-          Tilos az ebet tartósan 10 m2-nél kisebb területen, 4 m-nél rövidebb eszközzel kikötve tartani.

-          Amennyiben ebet futólánccal kikötve tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 5 m-nél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél.

-          Ebet állandó jelleggel kikötve tartani tilos!

-          Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az állat egészségét ne veszélyeztesse.

-          Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék az ember biztonságát.

-          A kedvtelésből tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak szükségtelenül fájdalmat, szenvedést, illetve félelmet okozni nem szabad.

-          Belterület közterületén ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

-          Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

 

                                                                                 Dr. Sallai Árpád

                                                                                címzetes főjegyző