Közbiztonság

 Rendőrség

 A Rendőrőrs közvetlenül hívható mobil telefonszáma: +36705228322
Rudabánya rendvédelmi feladatait a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság munkatársai látják el, a kapitányság két másik mellett 1993 óta rendőrőrsöt működtet Rudabányán, biztosítva ezzel a környező települések ellátását is.  A rendőrőrs illetékességi területe összesen 19 település közigazgatási terültére terjed ki (ld. ábra). A rendőrőrs feladat- és hatásköre magában foglalja: az általános első fokú rendőrkapitánysági feladat- és hatáskörökre, ezen belül:
 • bűnüldözés,
 • bűncselekmények megelőzése, felderítése, bűnügyi nyomozás,
 • általános közrendvédelem,
 • személy- és objektumőrzés,
 • közterületi rendet sértő cselekmények elleni fellépés,
 • intézkedés megkezdése jogsértő cselekmények észlelése esetén,
 • rendezvények zavartalanságának biztosítása,
 • közlekedésrendészeti rendőri tevékenység,
 • közúti járműforgalom ellenőrzése, szükség esetén forgalomirányítás,
 • intézkedés közlekedési balesetek esetén,
 • a közlekedési bűncselekmények ügyében történő eljárások lefolytatása,
 • igazgatásrendészeti tevékenység,
 • szabálysértési eljárások lefolytatása,
 • engedélyügyi tevékenység.
 
75. ábra. A Rudabányai Rendőrőrs illetékességi területe

 

rudabnyai_rendrrs_mkdsi_terlete

 

 

 


Rudabányán kiemelten jónak ítélhető a rendőrség és a civil szféra, valamint az önkormányzat kapcsolatrendszere, amelynek egyik fontos eleme, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik erőteljesen támogatni a rendvédelmi munkát. Ennek az összefogásnak a jegyében alakult meg 2003-ban a helyi polgárőrség is, amellyel szintén sikeres a rendőrség együttműködése.
A hatékonyság növelése érdekében a polgárőrségen túl a rendőrség fontosnak érzi, hogy a hivatalos szerveken túl a civil szervezetekkel is jó kapcsolatot alakítson ki. Ennek köszönhetően „Roma-Rendőr együttműködést” hoztak létre a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőr-főkapitányság vezetésének közreműködésével. Az együttműködést a Sajó-völgye 15 településének (Alsószuha, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Izsófalva, Kazincbarcika, Kurityán, Múcsony, Ormosbánya, Ragály, Rudabánya, Sajóivánka, Sajókaza, Sajószentpéter és Vadna) kisebbségi önkormányzatával Kazincbarcikán írták alá. Ennek eredményeként szolgálnak ma a rendőrségen olyanok, akik eredményesebben végzik a bűnmegelőző munkát a roma kisebbség körében, mint a többségi társadalmat képviselő társaik. Ezért fűznek nagy reményeket az aláírt szerződéshez a főkapitányság és a kisebbségi önkormányzatok vezetői, képviselő. Mint egybehangzóan megfogalmazták: a cél a jó partneri kapcsolat kialakítása, a konfliktus illetve előítélet-mentes viszony megteremtése.
A hivatásosok és a civilek együttes, következetes munkája eredményezi azt, hogy Rudabányán évek óta folyamatosnak tekinthető a bűncselekmények számának visszaszorítása.

 

 

Polgárőrség

 
A lakosság közbiztonságának javítása érdekében 2003-ben alakult meg Rudabányán a Polgárőr Egyesület (3733 Rudabánya Gvadányi J. u. 47.), amely az alapítást követően rövidesen meg is kezdte az éjszakai figyelőszolgálatok teljesítését. Tevékenységük elősegítette a község területén élő egyedülállók, idősek, betegek biztonságérzetének növelését.
 
Feladataik közé tartozik:
·         a működési területen található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, bűnalkalmak csökkentése;
·         vagyonvédelem: a külterületeke lévő ingatlanok és az ott termelt és tárolt anyagi javak figyelemmel kísérése;
·         postai kézbesítők időközönkénti figyelemmel kísérése igény szerint;
·         iskolás gyermekekre való odafigyelés, megelőzendő például kábítószeres vagy molesztálásos eseteket;
·         a temetői rongálások megelőzése;
·         a település rendezvényein aktív közreműködés a rendőrséggel kooperálva.
 
Az egyesület bevételi forrásai között a fenntartótól és más adományozóktól kapott támogatások és adományok szerepelnek. Az éves költéseikről beszámolási kötelezettséggel tartoznak.
 
                                               A polgárőrség épülete

a_polgrrsg_plete