Önk.Hiv.energ.felújítása

 

Rudabánya, Gvadányi József utca 47. szám alatti Önkormányzati Hivatal

Épületenergetikai felújítása

 

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tettek közzé, melyre Rudabánya Város Önkormányzata TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00095 azonosító számon regisztrált, 2016.06.30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, A Projekt összköltsége 87 800 000.-Ft amelyet a Támogató 2017.05.16. napon kelt támogatási döntés szerint 100 % mértékű vissza nem térítendő támogatásban részesített.

A  projekt megvalósítására 2017.06.08. napján a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Borsod –Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) és Rudabánya Város Önkormányzata aláírta a támogatási szerződést.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. augusztus 01. napja

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. szeptember 30. napja

A tervezett munkafolyamatok :

  1. Azbesztmentesítés: A régi pala leszedése a tetőről, és új cserépfedés készítés, a kiegészítő bádogos munkákkal.
  2. Az épület homlokzati falainak, és a padlás hőszigetelésére ,Nyílászárók cseréje
  3. Napelemek elhelyezésére a Déli homlokzati tetőn:  összesen 83 db
  4. - Könnyűszerkezetes Kazán helyiség építése.
  1. Hőszivattyús fűtési, hűtési rendszer kiépítése.
  2. Az épület akadálymentesítése

A Hivatal épületének energetikai korszerűsítése megvalósul, ezáltal csökken az épület üvegházhatást okozó gázok kibocsátása és javul a Hivatal erőforrás-hatékonysága is. Ezáltal Rudabánya Város csatlakozik az üvegházhatás elleni globális erőfeszítéshez. Tervezetek szerint: - Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 39,09 CO2 egyenérték (t) - A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 0,00010861 PJ/év - Az épület éves primerenergia fogyasztásának csökkenése 104 699,98 kWh/év.